Dům snů

2. 5. 2019

Každoročně se žáci 8. ročníku naší školy zapojují do projektu Dům snů.
Projekt se prolíná několika vyučovacími přeměty – výtvarná výchova (návrh),
matematika (půdorys), pracovní činnosti (maketa), občanská výchova
(finanční gramotnost) nebo informatika. V těchto dnech je ve 2. patře hlavní
budovy školy instalována expozice maket rodinných domů, vyrobených podle
představ
a dovedností zapojených žáků.