Stavíme z Merkura

9. 1. 2019

Žáci osmého ročníku se zapojili do soutěže Stavíme z Merkura. Čtyřčlenná družstva nejdříve prostudovala schémata dopravního prostředku, následovala příprava součástek a finální stavba. Důraz byl kladen na mobilitu výrobku. S tímto zadáním se nejlépe vyrovnalo družstvo 8. M2 ve složení V. Zmátlo, A. Lazar, E. Navrátilová a T. Trnková. Ovšem i ostatní soutěžící dokázali vyrobit zajímavý dopravní prostředek a prokázali manuální zručnost i analytické myšlení.