Stavíme z cihliček

10. 1. 2019

V rámci předmětu pracovní činnosti byla vyhlášena soutěž Stavíme z cihliček, která je určena pro žáky sedmého ročníku. Z každé třídy bylo vysláno čtyřčlenné družstvo. Úkolem bylo připravit správnou konzistenci malty, s čímž jim pomohli vítězové soutěže z loňského roku, kteří úspěšně reprezentovali školu i v krajském kole (2. místo). V letošním roce nás budou v okresním kole zastupovat žáci 7. M – B. Jurčíková, R. Kiesel, Š. Chňoupek a A. Čermák, kteří ve školním kole získali za svou práci nejvíce bodů.