Kurz angličtiny

2. 11. 2018

Žáci šestých ročníků se mohli  i letos přihlásit do kurzu anglické konverzace s účastí lektorů jazykové školy For You. Kurz probíhal ve dnech 22. – 24. října, kdy v odpoledních hodinách účastníci pilovali a zlepšovali svoje znalosti angličtiny. Žáci se učili konverzovat v běžných situacích, zkoušeli si rozhovory na dané téma, hráli hry k upevnění slovní zásoby a porozumění.

Kurzu se zúčastnilo celkem 40 žáků. Na výuce se v něm podíleli také učitelé anglického jazyka z naší školy. Projekt byl úspěšný a věříme, že mnohé žáky motivoval k další práci.

Tento kurz má u nás již devítiletou tradici a doposud zaznívají jen samé příznivé ohlasy. Účastníci obdrželi od lektorů osvědčení o jeho úspěšném absolvování.  

Pozn.: obličeje žáků byly softwarově rozostřeny kvůli GDPR (zákon o ochraně osobních údajů)