Výsledky říjnového sběru starého papíru

22. 10. 2018

Sběr starého papíru 15. a 16. října 2018
Celkem se odvezlo 16 135 kg
Nejúspěšnější třídní kolektivy:
1. 5. A – 1562 kg
2. 5. B – 1349 kg
3. 8. B – 1336 kg
Velkou pomocí při sběru papíru byli šikovní chlapci ze školní žákovské rady. Poděkování
patří také rodičům, žákům a všem ostatním, kteří se na sběru podíleli.