Lego

12. 10. 2018

Žáci 9. ročníku sestavovali makety z Lega, které škola v letošním školním roce zakoupila pro výuku práce s návody. V rámci předmětu pracovní činnosti si procvičovali svoji zručnost a schopnost porozumět popsaným postupům práce. Pod vedením Ing. M. Černé chlapci sestavili makety automobilů a těžkých strojů a děvčata se vžila do role stavitelů světoznámých budov. O totéž se v následujících měsících budou pokoušet žáci nižších ročníků. I ze snímků je na první pohled patrné, že jim práce šla od ruky.