ŠKOLNÍ DRUŽINA

  Java Script Library -> Skript: Změna zobrazení odkazu (1)

 

 
    O škole
    Aktuality
    Akce školy
    Dokumenty
    Školská rada
    SRPŠ
    Školní družina
    Pedagogický sbor
    Informace rodičům
    Napsali o nás
    Budíkovice
    Kontakty
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 

Obědy v Centrální jídelně

 

  Personální obsazení a kontakty
 

Zájmové útvary (kroužky) 2017/18 

Prostorové a materiální podmínky
 

Řád školní družiny
 

telefon:
ŠD Fórum: 568 847 677
ŠD TGM: 568 619 814

(6.00-7.30 h, 13.15-17.00 h)

email:
druzina.tgm@seznam.cz

mobil:
733 337 142
(vedoucí vychovatelka Vladimíra Šípová)

poplatky za ŠD:

Poplatky za ŠD hradit v hotovosti přímo ve školní družině nebo převodem
na
účet školy č. 6616500297/0100 vedený u Komerční banky.
Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a třídu, kterou žák navštěvuje.
Platbu převodem lze poukázat čtvrtletně, pololetně nebo celoročně.

Děti ve školní družině vyráběly vánoční přání, která byla poslána do pražské aukce. Výtěžek z této akce bude věnován na léčbu dětí s cystickou fibrózou. Záštitu nad zmíněnou aukcí převzal herec Ivan Trojan.o cystické fibróze
zde...