ŠKOLNÍ DRUŽINA

  Java Script Library -> Skript: Změna zobrazení odkazu (1)

 

 
    O škole
    Aktuality
    Akce školy
    Dokumenty
    Školská rada
    Školní družina
    Pedagogický sbor
    Interní informace
    Informace rodičům
    Napsali o nás
    Budíkovice
    Kontakty
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Prostorové a materiální podmínky


zpět

   Školní družině jsou určeny čtyři samostatné místnosti vybavené hračkami, počítači a veškerými  potřebnými pomůckami pro práci s dětmi v jejich volném čase. Kromě těchto prostor lze využít rovněž učebny tříd, počítačové pracovny s přístupem na internet, cvičnou kuchyňku, dvě tělocvičny, hřiště s umělým povrchem a osvětlením, odpočinkové a relaxační zóny na dvoře školy, saunu a keramickou dílnu.
   Škola je dislokována ve dvou sousedících budovách na Komenského náměstí. Školní družinu v budově Fóra navštěvují žáci 1. – 3. ročníku. Zde využívají,  kromě specializovaných místností pro školní družinu a učeben, také prostornou halu se stolem na stolní tenis, žíněnkami, klouzačkou, košem na košíkovou, velkým fotbalem, skákacím panákem apod., nechybí ani odpočinková - relaxační zóna.
   V hlavní budově školy je oddělení školní družiny určeno starším dětem - žákům od 4. ročníku. Ti mají k dispozici např. rozkládací stůl na stolní tenis, který je využíván převážně v ranní družině, kam se přihlašují především dojíždějící žáci (a to až do 9. ročníku), kteří do Třebíče přijíždějí v brzkých ranních hodinách. Žáci si mohou zahrát stolní  a společenské hry, zhlédnout film na DVD nebo si poslechnout hudbu na CD. V sousední třídě se pak mohou v klidu připravovat  na vyučování.
   1. září 2009 byly v obou budovách školy otevřeny venkovní učebny, které rozšířily i možnosti péče o děti přihlášené do školní družiny.
   Vedení školy  dbá na vybavenost a materiální zabezpečení školní družiny. S tím souvisí také další vzdělávání vychovatelek, které probíhá průběžně v rámci specializovaných kurzů celý rok.