ŠKOLNÍ DRUŽINA

  Java Script Library -> Skript: Změna zobrazení odkazu (1)

 

 
    O škole
    Aktuality
    Akce školy
    Dokumenty
    Školská rada
    Školní družina
    Pedagogický sbor
    Interní informace
    Informace rodičům
    Napsali o nás
    Budíkovice
    Kontakty
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Personální obsazení a kontakty


zpět

Vedoucí vychovatelka: Vladimíra Šípová
Vychovatelky:
Helena Foitlová
Veronika Brimová
Marie Piálková
Markéta Prokešová, Bc.
Veronika Mácová, Dis
KONTAKTY
 
školní družina v budově Fórum 568 847 677
 
školní družina v hl. budově TGM 568 619 814
 
centrální jídelna 568 838 555
 

Školní družina je rozdělena do 6 oddělení; všechny vychovatelky mají pedagogické vzdělání – obor vychovatelství.