PEDAGOGICKÝ SBOR

  Java Script Library -> Skript: Změna zobrazení odkazu (1)

2017/2018

 
    O škole
    Aktuality
    Akce školy
    Dokumenty
    Školská rada
    SRPŠ
    Školní družina
    Pedagogický sbor
    Informace rodičům
    Napsali o nás
    Budíkovice
    Kontakty
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

vedení školy

Mgr. Martin Hlávka
ředitel
 
Mgr. Hana Svobodová
zástupkyně ředitele pro I. stupeň
 
Mgr. Libuše Trvalová
zástupkyně ředitele pro II. stupeň
 
Mgr. Ludmila Fialová
výchovná poradkyně
 
Vladimíra Šípová
vedoucí školní družiny

 
třída třídní učitel učebna zástupce třídního učitele
1. A Mgr. Jana Brabcová F 229 Mgr. Radka Pivoňková
1. B Mgr. Radka Pivoňková F 140 Mgr. Jana Brabcová
2. A Mgr. Hana Noščáková F 226 Mgr. Petra Trhanová
2. B Mgr. Petra Trhanová F 230 Mgr. Hana Noščáková
3. A Mgr. Ilona Vrchotová F 138 Mgr. Jana Beránková
3. B Mgr. Alice Fukasová F 139 Mgr. Ilona Vrchotová
3. C Mgr. Jana Beránková F 227 Mgr. Alice Fukasová
4. A (S) Mgr. František Pisk 20 Mgr. Emanuel Míšek
4. B Mgr. Emanuel Míšek 21 Mgr. František Pisk
5. A Mgr. Zdeňka Kazdová 38 Mgr. Barbara Coufalová
5. B Mgr. Monika Smejkalová 39 Mgr. Zdeňka Kazdová
5. C Mgr. Barbara Coufalová 19 Mgr. Monika Smejkalová
6. A Mgr. David Hort 60 Mgr. Libor Švec
6. B (S) PhDr. Hana Bělohlávková 34 Mgr. Jana Chalupníková
6. C (S) Mgr. Helena Gruszková 24 Mgr. Markéta Vacková
6. M Mgr. Ivana Mikulecká 43 Mgr. Markéta Vacková
7. A PaedDr. Petr Kapinus 42 Ing. Sylva Zerzánková
7. B (S) Mgr. Ludmila Fialová 51 Mgr. Lucie Dvořáková
7. MI Mgr. Kateřina Doležalová 63 Mgr. Martin Pašek
7. MII Mgr. Marie Homolková 64 Mgr. Michaela Hortová
8. A Mgr. Dagmar Zelinková 70 Mgr. Michaela Hortová
8. B (S) Mgr. Ivona Tichá 61 Ing. Sylva Zerzánková
8. M Mgr. Josef Svoboda 68 Mgr. Lenka Lipková
9. A Mgr. Ondřej Chudoba 45 PhDr. Tilahun Tesfaye, CSc.
9. B (S) Mgr. Růžena Vlková 55 Mgr. Martin Pašek
9. MI Ing. Magdaléna Černá 47 Mgr. Libor Švec
9. MII Mgr. Jarmila Fialová 62 PhDr. Tilahun Tesfaye, CSc.

Pozn.: označení tříd A, B, C - běžná třída, S - třída se sportovním zaměřením
M - třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

další učitelé:

Mgr. Renata Jurková (náboženství)

Fotografie pedagogického sboru:
 

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

   

   

2016/2017