PEDAGOGICKÝ SBOR

  Java Script Library -> Skript: Změna zobrazení odkazu (1)

2016/2017

 
    O škole
    Aktuality
    Akce školy
    Dokumenty
    Školská rada
    SRPŠ
    Školní družina
    Pedagogický sbor
    Informace rodičům
    Napsali o nás
    Budíkovice
    Kontakty
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

vedení školy

Mgr. Martin Hlávka
ředitel
 
Mgr. Hana Svobodová
zástupkyně ředitele pro I. stupeň
 
Mgr. Libuše Trvalová
zástupkyně ředitele pro II. stupeň
 
Mgr. Ludmila Fialová
výchovná poradkyně
 
Vladimíra Šípová
vedoucí školní družiny

 
třída třídní učitel učebna zástupce třídního učitele
1. A Mgr. Hana Noščáková F 140 Mgr. Petra Trhanová
1. B Mgr. Petra Trhanová F 229 Mgr. Hana Noščáková
2. A Mgr. Ilona Vrchotová F 138 Mgr. Jana Beránková
2. B Mgr. Alice Fukasová F 139 Mgr. Ilona Vrchotová
2. C Mgr. Jana Beránková F 227 Mgr. Alice Fukasová
3. A Mgr. Jana Brabcová F 226 Mgr. Emanuel Míšek
3. B Mgr. Emanuel Míšek F 230 Mgr. Jana Brabcová
4. A Mgr. Zdeňka Kazdová 38 Mgr. Barbara Coufalová
4. B Mgr. Monika Smejkalová 39 Mgr. Zdeňka Kazdová
4. C Mgr. Barbara Coufalová 19 Mgr. Monika Smejkalová
5. A Mgr. František Pisk 20 PhDr. Hana Bělohlávková
5. B PhDr. Hana Bělohlávková 21 Mgr. František Pisk
6. A PaedDr. Petr Kapinus 42 Mgr. Gruszková Helena
6. B Mgr. Ludmila Fialová 51 Mgr. Dvořáková Lucie
6. MI Mgr. Kateřina Doležalová 63 Mgr. David Hort
6. MII Mgr. Marie Homolková 64 RNDr. Dagmar Benešová
7. A Mgr. Dagmar Zelinková 70 Mgr. Michaela Hortová
7. B Mgr. Ivona Tichá 61 Ing. Sylva Zerzánková
7. M Mgr. Josef Svoboda 24 Mgr. Michaela Hortová
8. A Mgr. Ondřej Chudoba 45 PhDr. Tilahun Tesfaye, CSc.
8. B Mgr. Růžena Vlková 55 Mgr. David Hort
8. MI Ing. Magdalena Černá 47 Mgr. Eva Scigielová
8. MII Mgr. Jarmila Fialová 62 PhDr. Tilahun Tesfaye, CSc.
9. A Mgr. Ivana Mikulecká 43 Mgr. Libor Švec
9. B Ing. Jaroslava Smažilová 68 Mgr. Libor Švec
9. M PhDr. Jana Tučková 60 Ing. Sylva Zerzánková

Pozn.: označení tříd A, B, C - běžná třída
M - třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

další učitelé:

Mgr. Martin Pašek
Mgr. Renata Jurková
(náboženství)

Fotografie pedagogického sboru:
 

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016