ÚTERÝ 12. PROSINCE

* 15.00 – 15.30 hod: školská rada při ZŠ TGM Třebíč (učebna č. 43)

* 15.00 – 15.30 hod: výbor SRPŠ při ZŠ TGM Třebíč (učebna č. 45)

* 15.30 – 16.00 hod: třídní důvěrníci (učebna č. 45)

* 16.00 – 17.00 hod: třídní schůzky I. stupeň 

* 16.30 – 17.30 hod: třídní schůzky II. stupeň 

* od 18.00 hod: porada pedagogického sboru 

* od 18.00 hod: informační schůzka pro 9. ročník