ÚTERÝ 17.DUBNA

* 15.00 - 15.30 hod - školská rada (učebna č. 43)

* 15.00 - 15.30 hod - výbor SRPŠ (učebna č. 45)

* 15.30 – 16.00 hod: třídní důvěrníci (učebna č. 45)

* 16.00 – 16.45 hod: třídní schůzky I. stupeň - navazuje schůzka rodičů k prevenci kriminality 

* 16.30 – 17.30 hod: třídní schůzky 7., 8. a 9. ročníku

* 16.30 - 17.15 hod: třídní schůzky 6. ročníku - navazuje schůzka rodičů k výuce cizích jazyků

* následuje porada pedagogického sboru