INFORMACE RODIČŮM

  Java Script Library -> Skript: Změna zobrazení odkazu (1)

 

 
    O škole
    Aktuality
    Akce školy
    Dokumenty
    Školská rada
    SRPŠ
    Školní družina
    Pedagogický sbor
    Informace rodičům
    Napsali o nás
    Budíkovice
    Kontakty
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

*** 1. a 8. května: STÁTNÍ SVÁTEK ***

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
23. 4.: 7.00 - 16.00 hod
24. 4.: 7.00 - 14.00 hod

TŘEBÍČ - BUDÍKOVICE TURISTIKA PRO RODIČE
A JEJICH DĚTI

TALENTOVÝ VÝBĚR
DO 6. ROČNÍKU TŘÍDY
S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY
A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ:

26. dubna ve 14.30 hod
v hlavní budově školy

termíny sběru PET-lahví ve škole:
18. 5.
od 7.30 do 8.00 hod

TÁBOR-BUDÍKOVICE 2018

informace pro rodiče malých hokejistů


VÝSLEDKY ZÁPISU
DO I. ROČNÍKU


 


INFORMACE:


DOKUMENTY:

 

Přehled informací pro školní rok 2017/18
 

Konzultační hodiny učitelů ŠKOLNÍ ŘÁD

 
Prázdniny ve šk. roce 2017/18 Kritéria pro povolení pokračovat v základním vzdělávání - dodatek ke školnímu řádu 2
 
Rozmístění tříd ve šk. r. 2017/18  Komunikační soubor k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra - dodatek ke školnímu řádu 4  
 
Rozmístění šaten ve šk. r. 2017/18  Používání telefonů ve škole
 
Obsazení kabinetů ve šk. r. 2017/18  Objektivní kritéria přijímání ke vzdělávání
na ZŠ T. G. Masaryka Třebíč
 

 
Školní knihovna - provozní doba ORGANIZAČNÍ A FUNKČNÍ SCHÉMA ŠKOLY
 
Zájmové útvary (kroužky) 2017/18 
 
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
 
Výsledky dotazníku pro rodiče
našich žáků
Žádost o přestup na základní školu
 

Žádost u uvolnění žáka z výuky
(O uvolnění žáka na 1 nebo 2 dny rodiče žádají  třídního učitele prostřednictvím omluvného listu žákovské knížky; na 3 dny a více prostřednictvím tohoto formuláře k rukám ředitele školy, přičemž třídní učitel uvolnění doporučí, nebo nedoporučí).
 
Podmínky pro přijetí žáka do 6. roč.
třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

 
Žádost o přestup do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy
 


 

Kritéria pro připravenost k zahájení školní docházky - školní zralost

Podmínky pro přijetí žáka do 6. roč. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy
 

Podmínky pro přijetí žáka do 6. roč. třídy s rozšířenou výukou matematiky a
přírodovědných předmětů

ODKAZY:

Centrální školní jídelna - internetové stránky

Svačiny online

Dům dětí a mládeže Třebíč


 

Ukázky testů z matematiky:
* Test pro žáky přijímané do 6. roč - třídy s rozšířenou výukou matematiky

* Test I pro žáky přijímané do víceletých gymnázií

* Test II pro žáky přijímané do víceletých gymnázií

* Matematická olympiáda pro 4. ročník