DOKUMENTY

  Java Script Library -> Skript: Změna zobrazení odkazu (1)

 

 
    O škole
    Aktuality
    Akce školy
    Dokumenty
    Školská rada
    SRPŠ
    Školní družina
    Pedagogický sbor
    Informace rodičům
    Napsali o nás
    Budíkovice
    Kontakty
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   klikněte na obrázek
 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů 
 

Přehled informací pro šk. r. 2017/18
 
Výzva 56 a 57 
 
ŠKOLNÍ ŘÁD
 
Řád školní družiny
 
Kritéria pro povolení pokračovat v základním vzdělávání - dodatek ke školnímu řádu 2
 
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
 
Komunikační soubor k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra - dodatek ke školnímu řádu 4  
 
Podmínky pro přijetí žáka do 6. roč. třídy
s rozšířenou výukou matematiky a
přírodovědných předmětů

 
Provozní řád školní jídelny
 
Používání telefonů ve škole
 
Žádost o přestup na základní školu
 
Zabezpečení školy 
 
Žádost u uvolnění žáka z výuky
 
Žádost o přestup do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy
 
Podmínky pro přijetí žáka do 6. roč. třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy

 
ORGANIZAČNÍ A FUNKČNÍ SCHÉMA ŠKOLY
 
Rozpočet 2017 
 

 
Almanach školy 
(21,6 MB)


 

Výroční zpráva za uplynulý školní rok
k nahlédnutí v kanceláři školy.

Školní vzdělávací program:
dokument je k dispozici v ředitelně školy
identifikační údaje ŠVP zde...

DUM

ZŠ T. G. Masaryka Třebíč zpracovala DUMy v rámci šablon:
* I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a inform. gramotnosti
autoři:
Mgr. Ivana Mikulecká, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: mikskola
ZAVINACseznam.cz
PhDr. Hana Bělohlávková, určeno pro: 6. roč. ZŠ, kontakt: belohlavkova.tgm
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Monika Smejkalová, určeno pro: 4. a 5. roč. ZŠ, kontakt: mo.smej
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Hana Svobodová, určeno pro: 4. a 5. roč. ZŠ, kontakt: Hana70
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Alice Fukasová, určeno pro: 4. a 5. roč. ZŠ, kontakt: alis.m
ZAVINACemail.cz
PhDr. Jana Tučková, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: tuck.jana
ZAVINACcentrum.cz

* II/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků na ZŠ
autoři:
Mgr. Barbara Coufalová, určeno pro: 4. a 5. roč. ZŠ, kontakt: barbaracouf
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Kateřina Doležalová, určeno pro: 4. až 7. roč. ZŠ, kontakt: katerina.dolezalova
ZAVINACemail.cz
Mgr. Ivana Holubová, určeno pro: 4. až 7. roč. ZŠ, kontakt: ivana.tr
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Marie Kjulleněnová, určeno pro: 4. a 6. roč. ZŠ, kontakt: ma.kju
ZAVINACcentrum.cz
Mgr. Eva Scigielová, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: evascigielova
ZAVINACseznam.cz
Mgr- David Hort, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: david.hort
ZAVINACemail.cz
Mgr. Lydie Lahodová, určeno pro: 5. a 7. roč. ZŠ, kontakt: lahodova.zstgm
ZAVINACseznam.cz
Miloslava Fučíková, určeno pro: 4. až 7. roč. ZŠ, kontakt: Fucikova.Miloslava
ZAVINACseznam.cz

* III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
- autor: PaedDr. Petr Kapinus, určeno pro: 8. roč. ZŠ, kontakt: kapinus.tgmZAVINACcentrum.cz
* V/2: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
autoři:
Ing. Magdaléna Černá, určeno pro: 7. až 9. roč. ZŠ, kontakt: cermagda
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Ludmila Fialová, určeno pro: 7. až 9. roč. ZŠ, kontakt: lidafialova
ZAVINACcentrum.cz
Mgr. Libor Švec, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: svec-libor
ZAVINACvolny.cz
Ing. Jaroslava Smažilová, určeno pro: 8. a 9. roč. ZŠ, kontakt: jara.17
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Ivana Mikulecká, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: mikskola
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Libuše Trvalová, určeno pro: 9. roč. ZŠ, kontakt: L.Trvalova
ZAVINACseznam.cz
* VI/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti na ZŠ
autoři:
Mgr. Ivana Mikulecká, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: mikskola
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Libuše Trvalová, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: L.Trvalova
ZAVINACseznam.cz

Autoři na požádání poskytnou DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.