ŠKOLA NANEČISTO


Kurz předškolní přípravy zaměřený na rozvoj zrakového a sluchového vnímání,
prostorové orientace, motoriky, grafomotoriky a matematických představ.

* Kurz bude probíhat na ZŠ T. G. Masaryka Třebíč – budova Fórum.

* Děti si s sebou budou nosit přezůvky, tužku, gumu, pastelky, nůžky a lepidlo.

* Materiální zabezpečení v hodnotě 100 Kč na dítě bude hrazeno z fondu vedlejší
  hospodářské činnosti příspěvkové organizace ZŠ T. G. Masaryka Třebíč.

* Kurz se skládá z 10 lekcí, 1x týdně 60 minut, a bude probíhat každou středu
  od 15.30 do 16.30 hod pod vedením učitelek 1. stupně.

* První lekce proběhne ve středu 17. ledna 2018

* S případnými dotazy se obracejte na tel. 568 847 677 – kabinet I. stupně.

poznámka: Děti si od rodičů převezme vychovatelka ŠD

TĚŠÍME SE NA BUDOUCÍ PRVŇÁČKY :) 

PŘIHLÁŠKA ZDE: