TERMÍNY SBĚRU PET-LAHVÍ VE ŠKOLE:

* pátek 10. 11.

* pátek 15. 12.

* pátek 5. 1.

* pátek 23. 3.

* pátek 18. 5.

VŽDY OD 7.30 DO 8.00 HOD PŘED ŠKOLNÍMI ŠATNAMI