Nabízíme zajištění odborné pedagogické praxe pro studenty VŠ:


kontakty pro ped. praxi:
ředitel školy
Mgr. Martin Hlávka, tel.: 604 704 170, mail:
hlavkam@seznam.cz

zástupkyně ředitele
Mgr. Hana Svobodová (I. stupeň), tel.:
736 487 473
Mgr. Libuše Trvalová (II. stupeň), tel.
: 736 487  474 


kontakty pro praxi oddílových vedoucích:
vedoucí školní družiny
Vladimíra Šípová, te
l.: 734 388 045