DĚTI SENIORŮM

Školní družina při ZŠ TGM Třebíč pořádá charitativní vánoční akci.
Rádi bychom, aby naše děti věděly, že jsou lidé, kteří o Vánocích
nemají s kým sdílet radost a pod stromečkem na ně nečeká žádný
dáreček.

Proto byly za podpory dětí a jejich rodičů připraveny vánoční balíčky
s dobrým čajem, které budou společně s ručně vyrobenými přáníčky
předány 20. prosince klientům Domova seniorů na Demlově ulici.
Zároveň se představí pěvecký soubor a taneční kroužek školy.