AKTUALITY

  Java Script Library -> Skript: Změna zobrazení odkazu (1)

 

 
    O škole
    Aktuality
    Akce školy
    Dokumenty
    Školská rada
    SRPŠ
    Školní družina
    Pedagogický sbor
    Informace rodičům
    Napsali o nás
    Budíkovice
    Kontakty
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

*** SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. ROČNÍKU: čtvrtek 28. 6., od 16.00 hod, Fórum ***

******************************************************************

MLÉKO A OVOCE DO ŠKOL

MŠMT rozšířilo projekty Ovoce do škol
a Mléko do škol také na druhý stupeň základních škol.

     Vaše děti nyní dostávají každý týden střídavě mléko a ovoce.

    
Zároveň vedení školy upozorňuje, že v případě plýtvání či vandalismu souvisejícím se získáním těchto produktů, bude žáky velmi přísně postihovat.
 

******************************************************************dokument v pdf 
 

******************************************************************

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zařadilo naši školu do pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol ("Hodina pohybu navíc").

Cíle pokusného ověřování:

  • Zlepšení zdravotního stavu českých dětí
  • Snižování obezity dětí
  • Prevence nemocí
  • Vytvoření, vydání a ověření metodiky pro pohybové aktivity ve školních družinách
  • Ověření možností pozitivního ovlivňování rodičů žáků zapojených do pilotního ověřování,
  • Získat vyhodnotitelná data o průběhu zavádění metodiky pohybu programu,
  • Připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom zda a v jaké podobě začlenit úpravu koncepce pohybových aktivit do ŠVP školních družin.

Vzhledem k stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu našich dětí, který plyne z nedostatečného pohybu, MŠMT navrhuje zvýšit objem odborně řízeného pohybu žákům v základních školách. Problémy žáků (věkem většinou spadajícím na 2. stupeň ZŠ) potvrzuje prakticky každá studie (HBSC, WHO), která se na tuto zdravotní problematiku zaměřuje. Stále se zvyšující nadváha a obezita u mladé generace generuje další nemoci, jako diabetes, kardiovaskulární nemoci, některé nádory. S tím se pojí stále se zvyšující riziko nadváhy/obezity u dospělé populace, pokud jimi trpí již v dětství. Dalším problémem je špatné držení těla (páteř, postavení nohou, klenba chodidel, svalový korzet atd.), které se již stává normou. Konsekvencí je osvobozování žáků z hodin tělesné výchovy. Samo zavedení programu „Hodina pohybu navíc“ neomezí osvobozování žáků z TV, ale dá jim další možnost se pohybem více bavit, což může v konečném důsledku a v dlouhodobém horizontu vyústit v jejich vyšší účasti na hodinách TV a omezit jejich osvobozování z této výuky. Žáci jsou si také svými nekoordinovanými pohyby „nebezpeční“, své tělo nekontrolují a při každém pádu hrozí zranění.

Metodická příručka zde...    (27,5 Mb)

******************************************************************

Ukázky testů z matematiky:
* Test pro žáky přijímané do 6. roč - třídy s rozšířenou výukou matematiky

* Test I pro žáky přijímané do víceletých gymnázií
* Test II pro žáky přijímané do víceletých gymnázií
* Matematická olympiáda pro 4. ročník

******************************************************************

Volejbalový klub Třebíč
přijímá nové členy z řad chlapců a dívek:


******************************************************************