AKTUALITY

  Java Script Library -> Skript: Změna zobrazení odkazu (1)

 

 
    O škole
    Aktuality
    Akce školy
    Dokumenty
    Školská rada
    SRPŠ
    Školní družina
    Pedagogický sbor
    Informace rodičům
    Napsali o nás
    Budíkovice
    Kontakty
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

*** Školní rok 2017/18 bude zahájen v pondělí 4. září ***


 

******************************************************************


ŠKOLA NANEČISTO

termín: od pondělí 28. srpna do pátku 1. září 2017
čas: denně od 7.40 do 12.30 hod.
místo: ZŠ T. G. Masaryka Třebíč - budova Fórum

poznámka: Děti si od rodičů převezme vychovatelka ŠD
děti by měly být vybaveny: svačinou, nápojem, přezůvkami,
sportovním oděvem a obuví

TĚŠÍME SE NA BUDOUCÍ PRVŇÁČKY :) 
 

******************************************************************

MLADÝ OCHRÁNCE ZÁKONA


 

******************************************************************

McDonald´s Cup - krajské kolo


22. května se v Jihlavě konalo krajské kolo fotbalové soutěže McDonald's Cup.
Naši školu reprezentovali žáci 4. a 5. ročníku:
Tomáš Teplán, Karel Jančok, Tobiáš Beneš, Oliver Krčál, Matyáš Trešl, Matáš Maňásek, Samuel Budín, Jakub Hájek, Tomáš Havlíček, Tomáš Beneš a Matěj Vildomec.

Tento tým vybojoval 2. míst a Matyáš Maňásek byl oceněn Zlatou kopačkou
pro nejlepšího střelce.

 


 

******************************************************************

TALENTY PRO FIRMY


 

******************************************************************

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zařadilo naši školu do pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol ("Hodina pohybu navíc").

Cíle pokusného ověřování:

  • Zlepšení zdravotního stavu českých dětí
  • Snižování obezity dětí
  • Prevence nemocí
  • Vytvoření, vydání a ověření metodiky pro pohybové aktivity ve školních družinách
  • Ověření možností pozitivního ovlivňování rodičů žáků zapojených do pilotního ověřování,
  • Získat vyhodnotitelná data o průběhu zavádění metodiky pohybu programu,
  • Připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom zda a v jaké podobě začlenit úpravu koncepce pohybových aktivit do ŠVP školních družin.

Vzhledem k stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu našich dětí, který plyne z nedostatečného pohybu, MŠMT navrhuje zvýšit objem odborně řízeného pohybu žákům v základních školách. Problémy žáků (věkem většinou spadajícím na 2. stupeň ZŠ) potvrzuje prakticky každá studie (HBSC, WHO), která se na tuto zdravotní problematiku zaměřuje. Stále se zvyšující nadváha a obezita u mladé generace generuje další nemoci, jako diabetes, kardiovaskulární nemoci, některé nádory. S tím se pojí stále se zvyšující riziko nadváhy/obezity u dospělé populace, pokud jimi trpí již v dětství. Dalším problémem je špatné držení těla (páteř, postavení nohou, klenba chodidel, svalový korzet atd.), které se již stává normou. Konsekvencí je osvobozování žáků z hodin tělesné výchovy. Samo zavedení programu „Hodina pohybu navíc“ neomezí osvobozování žáků z TV, ale dá jim další možnost se pohybem více bavit, což může v konečném důsledku a v dlouhodobém horizontu vyústit v jejich vyšší účasti na hodinách TV a omezit jejich osvobozování z této výuky. Žáci jsou si také svými nekoordinovanými pohyby „nebezpeční“, své tělo nekontrolují a při každém pádu hrozí zranění.

Metodická příručka zde...    (27,5 Mb)


 

******************************************************************

"VÝZVA 56 a 57"

V roce 2015 využila naše škola finanční dotace v rámci
"Výzvy 56" -
v oblasti "Zvyšování kvality ve vzdělávání"

Projekt je zaměřen a realizaci kurikulární reformy výuky cizích jazyků
a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

a "Výzvy 57" -
Projekt je zaměřen na podporu realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení
a podporuje rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Podrobnosti zde...

 

Vyhodnocení projektů
 

Londýn
Mnichov
Zahraniční kurz
Čtenářské dílny
Ptačí budky

******************************************************************

Ukázky testů z matematiky:
* Test pro žáky přijímané do 6. roč - třídy s rozšířenou výukou matematiky

* Test I pro žáky přijímané do víceletých gymnázií
* Test II pro žáky přijímané do víceletých gymnázií
* Matematická olympiáda pro 4. ročník

******************************************************************

ICILS
 

******************************************************************

Volejbalový klub Třebíč
přijímá nové členy z řad chlapců a dívek:


******************************************************************

ZDRAVÁ ŠKOLA
realizace projektu


podrobné informace a fotografie z realizace projektu "Podpora sportovní a pohybové aktivity
u dětí školního věku"

zde...

******************************************************************

DUM

ZŠ T. G. Masaryka Třebíč zpracovala DUMy v rámci šablon:
* I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a inform. gramotnosti
autoři:
Mgr. Ivana Mikulecká, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: mikskola
ZAVINACseznam.cz
PhDr. Hana Bělohlávková, určeno pro: 6. roč. ZŠ, kontakt: belohlavkova.tgm
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Monika Smejkalová, určeno pro: 4. a 5. roč. ZŠ, kontakt: mo.smej
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Hana Svobodová, určeno pro: 4. a 5. roč. ZŠ, kontakt: Hana70
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Alice Fukasová, určeno pro: 4. a 5. roč. ZŠ, kontakt: alis.m
ZAVINACemail.cz
PhDr. Jana Tučková, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: tuck.jana
ZAVINACcentrum.cz

* II/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků na ZŠ
autoři:
Mgr. Barbara Coufalová, určeno pro: 4. a 5. roč. ZŠ, kontakt: barbaracouf
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Kateřina Doležalová, určeno pro: 4. až 7. roč. ZŠ, kontakt: katerina.dolezalova
ZAVINACemail.cz
Mgr. Ivana Holubová, určeno pro: 4. až 7. roč. ZŠ, kontakt: ivana.tr
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Marie Kjulleněnová, určeno pro: 4. a 6. roč. ZŠ, kontakt: ma.kju
ZAVINACcentrum.cz
Mgr. Eva Scigielová, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: evascigielova
ZAVINACseznam.cz
Mgr. David Hort, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: david.hort
ZAVINACemail.cz
Mgr. Michaela Hortová, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: michaelahortova
ZAVINACemail.cz
Mgr. Lydie Lahodová, určeno pro: 5. a 7. roč. ZŠ, kontakt: lahodova.zstgm
ZAVINACseznam.cz
Miloslava Fučíková, určeno pro: 4. až 7. roč. ZŠ, kontakt: Fucikova.Miloslava
ZAVINACseznam.cz

* III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
- autor: PaedDr. Petr Kapinus, určeno pro: 8. roč. ZŠ, kontakt: kapinus.tgmZAVINACcentrum.cz
* V/2: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
autoři:
Ing. Magdaléna Černá, určeno pro: 7. až 9. roč. ZŠ, kontakt: cermagda
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Ludmila Fialová, určeno pro: 7. až 9. roč. ZŠ, kontakt: lidafialova
ZAVINACcentrum.cz
Mgr. Libor Švec, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: svec-libor
ZAVINACvolny.cz
Ing. Jaroslava Smažilová, určeno pro: 8. a 9. roč. ZŠ, kontakt: jara.17
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Ivana Mikulecká, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: mikskola
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Libuše Trvalová, určeno pro: 9. roč. ZŠ, kontakt: L.Trvalova
ZAVINACseznam.cz
* VI/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti na ZŠ
autoři:
Mgr. Ivana Mikulecká, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: mikskola
ZAVINACseznam.cz
Mgr. Libuše Trvalová, určeno pro: II. st. ZŠ, kontakt: L.Trvalova
ZAVINACseznam.cz

Autoři na požádání poskytnou DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

******************************************************************

EU PENÍZE ŠKOLÁM

ZŠ T. G. Masaryka byla mezi prvními dvěma školami v České republice, které zpracovaly tzv. šablony (výukové materiály podle předem stanovených podmínek) a podaly žádost o zařazení do projektu EU peníze školám. Jedná se o 30ti měsíční projekt, jehož cílem je zkvalitnění výuky hlavních předmětů a cizích jazyků, individualizaci výuky (zmenšení počtu žáků ve třídách) i nákup a následné využívání nejmodernější didaktické technologie.

******************************************************************