NAPSALI O NÁS

  Java Script Library -> Skript: Změna zobrazení odkazu (1)

 

 
    O škole
    Aktuality
    Akce školy
    Dokumenty
    Školská rada
    Školní družina
    Pedagogický sbor
    Interní informace
    Informace rodičům
    Napsali o nás
    Budíkovice
    Kontakty
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


zpět

IT-SLOT - školní kolo
 

   21. listopadu se žáci 8. ročníku, kteří si vybrali povinně-volitelný předmět informatika, zúčastnili soutěže IT-SLOT, kterou on-line pořádala Soukromá střední škola výpočetní techniky Praha.
   Ve školním kole se nejlépe umístily Kamila Doležalová, Markéta Hofmanová a Simona Šoukalová.
  
Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému a logickému myšlení.
   Soutěž je dvoukolová. Nejprve se uskuteční kvalifikační kolo, které bude probíhá on-line ve školách, jejichž žáci budou do soutěže přihlášeni. Finálové kolo, do něhož postoupí 45 nejlepších účastníků kvalifikace, bude hostit pořadatel soutěže Soukromá střední škola výpočetní techniky. Vítěz finále získá odměny ve formě hodnotných výrobků z oblasti ICT jak pro sebe, tak i pro školu, kterou reprezentuje!