KURZ ANGLIČTINY PRO 4. ROČNÍK

  5. - 7. února 2018
<<  2 / 3  >>
5. - 7. února 2018
Ve dnech 5. - 7. února jsme uspořádali již tradiční odpolední kurz anglického jazyka pro žáky 4. ročníku. Kurzu se zúčastnilo celkem 22 žáků, kteří pracovali ve dvou skupinách, vždy po dvou vyučovacích hodinách. Děti měly příležitost procvičit si již probrané učivo zábavnou formou. Nacvičovaly si dialogy, hrály hry na interaktivní tabuli, doplňovaly pracovní listy nebo soutěžily v nabytých dovednostech a znalostech. Na závěr kurzu děti obdržely certifikáty o jeho absolvování. Věříme, že se žákům kurz líbil a získané dovednosti využijí i nadále ve výuce. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně radosti s angličtinou!