DŮM SNŮ

  duben 2017
1 / 42  >>
duben 2017
42 maket rodinných domů ozdobilo celé první patro hlavní budovy naší školy. Žáci 8. ročníku se i letos zapojili do tradičního projektu „Dům snů“, který prolíná nejrůznějšími vyučovacími předměty: matematikou, výtvarnou výchovou, informatikou, českým jazykem, cizím jazykem a samozřejmě pracovními činnostmi.