O ŠKOLE

  Java Script Library -> Skript: Změna zobrazení odkazu (1)

 

 
    O škole
    Aktuality
    Akce školy
    Dokumenty
    Školská rada
    SRPŠ
    Školní družina
    Pedagogický sbor
    Informace rodičům
    Napsali o nás
    Budíkovice
    Kontakty
     
    aktualizováno:
    19. 5. 2018
     
   

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

     
   

     
   

     
   
     
   

Evropské strukturální a investiční fondy - realizace projektu OP VVV

 

     
   

PEDAGOGICKÁ PRAXE PRO STUDENTY VŠ

     
   


Kritéria pro připravenost k zahájení školní docházky

 

     
   

ČTYŘLÍSTEK-PORADNA PRO DĚTI

   

 

    

   


 

   

    webmaster...
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Od 1. června 2018 bude provoz webových stránek školy dočasně pozastaven
kvůli přechodu na nová pravidla GDPR

(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů občanů EU)

 
informace pro rodiče malých hokejistů

 
SPOLUPRACUJEME
SE ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM
Z. KRPOUNEM, Ph.D.kliknutím na obrázek zobrazíte webovou stránku šk. psychologa
TÁBOR-BUDÍKOVICE 2018

VÝSLEDKY TALENTOVÉHO VÝBĚRU
DO TŘÍD S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY
A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ:

   

ZŠ T. G. Masaryka Třebíč vyučuje podle školního vzdělávacího plánu:
Škola – součást planety, plán platný od 1. 9. 2007, registrovaný pod č. j. 289/2007-9

   Profil školy:
* Klidné školní prostředí s dobrými mezilidskými vztahy jsou naší prioritou.
* Škola je neustále v centru dění společnosti.
* Ve škole je zřízena školní družina s provozem od 6.00 do 17.00 hodin. Práce školní družiny je zaměřena na zájmovou činnost žáků.
* Třídy se všeobecným zaměřením jsou zřizovány od 1. po 9. ročník.
* Práce školy s talentovanou mládeží v oblast matematiky, přírodovědných předmětů, sportu - ledního hokeje, volejbalu, baseballu a softballu od 6. ročníku. Výuka je rozšířena v hodinových dotacích rozvíjených oblastí talentu dítěte.
* Vysoká kvalita výuky a rozvoj talentu jsou patrny z umístění žáků v olympiádách a soutěžích na úrovni okresu, kraje i celostátních kol a z výsledků přijímacího řízení na střední školy. 
* Škola smluvně spolupracuje v tréninkovém procesu se sportovním klubem Horácká Slavia Třebíč, Volejbalovým klubem Třebíč a baseballovým klubem Nuclears Třebíč. Snaží se tak společně se sportovními kluby zachovat dobrou tradici a vysokou výkonnost sportu v našem regionu.  
* Škola je Zdravou školou Města Třebíč. Každoročně realizuje nejrůznější projekty a projektovou výuku.
* Na škole aktivně pracuje školní žákovská rada, která pravidelně spolupracuje se Studentským parlamentem města Třebíč.
* Redakční rada vydává časopis „Školník", který slouží jako zdroj zábavy, nápadů i připomínek pro výchovně vzdělávací práci ve škole.
* Mediální kroužek zpracovává živé reportáže ze školního dění, které zveřejňuje na školním Facebooku, na YouTube a na www.zstgmtrebic.
* Turistickou základnu Budíkovice využívá škola celoročně k projektové výuce, pro výuku a pobyt v přírodě. V prázdninových měsících se tu konají dětské tábory s pestrým programem.

ZŠ T. G.Masaryka Třebíč užívá pro výuku a vzdělávání tyto prostory:
1. Komenského nám. 61/6, Třebíč (4. - 9. ročník, 1 odd. ŠD)
2. Fórum, Masarykovo nám. 12, Třebíč (1.- 3. ročník, 5 odd. ŠD)
3. Budíkovice č. p. 30 -turistická rekreační základna pro činnost kroužků a letní dětský tábor - Budíček